Aktuality

01.06.2017
1.6. 2017 byl vyhlášen program Plzeňské podnikatelské vouchery 2017 – 18, žádosti o dotaci přijímá BIC Plzeň od 1. září 2017 do 11. října 2017. Bližší informace: http://www.bic...    >>>

27.05.2017 <<<
Fakulta ekonomická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů:

Management obchodních činností - forma: prezenční, místo studia: Cheb
Podniková ekonomika a management - forma: prezenční, místo studia: Cheb
Ekonomická a regionální geografie - forma: prezenční, místo studia: Plzeň
Systémy projektového řízení - forma: prezenční, místo studia: Plzeň

2. kolo přijímacího řízení je také vyhlášeno do navazujícího magisterského studijního oboru Systémy projektového řízení, forma: prezenční, místo studia: Plzeň.

Mezní termín pro podání elektronické přihlášky: 31. 7. 2017

Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněné ve vyhláškách děkana č. 3DV/2017 a č. 4DV/2017 na webové stránce pro uchazeče: klikněte zde


29.03.2017
Stipendium na magisterské studium v Nizozemsku. ...    >>>