Aktuality

10.10.2017
Ve čtvrtek, 19.10. 2017 od 10 do 16:00 se v prostorách Fakulty ekonomické (Univerzitní 22, UL408) uskuteční prakticky orientovaný workshop "How to start and develop your own bu...    >>>

03.10.2017 <<<
Upozorňujeme na možnost podávat žádosti o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.
Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webu.

27.09.2017
Volební komise děkuje za podané návrhy na kandidáty do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Seznamy voličů jsou zveřejněny na úřední desce rektorátu, viz tento >>>

11.10.2017
Chcete se účastnit výměnného programu v rámci střední Evropy? V tom případě vyjeďte přes CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)! Mezní ...    >>>

08.08.2017
Zájemci mohou čerpat financování z programu Erasmus + praktické stáže (kontakt: Pavlína Bínová - binova@rek.zcu.cz). Po absolvování stáže lze získat kredity za předmět SMA/ZPRX1 nebo...    >>>