Aktuality

11.12.2017
Rádi bychom upozornili na blížící se termín uzávěrky stipendijních nabídek poskytovaných na základě mezinárodních dvoustranných smluv. Mezní termín je již 15.12.2017. Jedn...    >>>

23.11.2017 <<<
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty ekonomické.
V Plzni proběhne 23.1.2018 v 9:00 a 10:30 v EP130 (balakářské studium) a 13:00 v UL412 (navazující studium).

V Chebu se koná 26.1.2018 ve 13:00 a 15:00 v CD254.03.11.2017
Program „Vulcanus in Japan“ je určen studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. V rámci tohoto programu mají studenti jedinečnou možnost absolvovat stáž v jedn...    >>>

27.09.2017
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU naleznete na úřední desce ZČU pod tímto odkazem....    >>>