Aktuality

25.06.2018 <<<
Fakulta ekonomická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů:

Management obchodních činností - forma: prezenční, místo studia: Cheb
Podniková ekonomika a management - forma: prezenční, místo studia: Cheb
Ekonomická a regionální geografie - forma: prezenční, místo studia: Plzeň
Systémy projektového řízení - forma: prezenční, místo studia: Plzeň

2. kolo přijímacího řízení je také vyhlášeno do navazujícího magisterského studijního oboru Systémy projektového řízení, forma: prezenční, místo studia: Plzeň.

Mezní termín pro podání elektronické přihlášky: 31. 7. 2018

Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněné ve vyhláškách děkana č. 3DV/2018 a č. 4DV/2018 na webové stránce pro uchazeče: klikněte zde


19.03.2018
Přihlásit je možné prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře ZDE. ...    >>>

28.06.2018
České centrum v Paříži nabízí studentům a budoucím absolventům ZČU praktickou stáž na 3 - 6 měsíců. Podmínkou je znalost francouzštiny minimálně na úrovni B2. Z...    >>>