Katedra marketingu, obchodu a služeb

vedoucí:
  Ing. Jan TLUČHOŘ Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz Tel: +420377633301
tajemnice:
  Mgr. Lucie SEDLÁKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
sekretářka:
   Ivana KUROVÁ
kurova@fek.zcu.cz
sekretářka:
  Mgr. Lucie SEDLÁKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

30.12.2017
KH doc.Cimlera ve zkouškovém období z.s.2017/18 úterý 8-9 hod. počínaje 9.1.2018. Dne 2.1. KH odpadají....    >>>

18.12.2017
Lednové státní závěrečné zkoušky KMO/SZPE a KMO/SBZMO proběhnou v Plzni dne 30. 1. 2018. Přesný rozpis studentů bude uveden na Courseware u příslušné státní zkoušky....    >>>

 

Charakteristika

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod a obchodní logistiku, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním oboru Management obchodních činností, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu a je ve vyšších ročnících zaměřena na problematiku aplikací marketingu, cestovní ruchu a obchodu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematika a samostatné zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím studiu oboru Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za jednu ze specializací, ve které jsou rozvíjena témata navazující na bakalářský studijní program, a výuku několika povinných předmětů (Marketingové řízení podniku, Komerční komunikace a Výzkum trhu). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb cestovního ruchu, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
Ing. Petr JANEČEK, Ph.D. janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D. kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 3359 (CD-207)
Ing. Michal MIČÍK micikm@kmo.zcu.cz 3306
Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D. ove@kmo.zcu.cz 3320
Ing. Jan PETRTYL, Ph.D. petrtyl@kmo.zcu.cz
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Ing. Lenka ZELENKA lcechuro@kmo.zcu.cz .
Doktorandi
Ing. Katarína HÁLKOVÁ khalkova@kmo.zcu.cz 3323
Ing. Tomáš CHLOPČÍK chlopcik@kmo.zcu.cz
Ing. Bc. Michael KUPEC
Ing. Michal MIČÍK micikm@kmo.zcu.cz 3306
Ing. Pavel MLNÁŘÍK pmlnarik@kmo.zcu.cz
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324
Ing. Karolína PTÁČKOVÁ ptackovk@kmo.zcu.cz 3325
Ing. Lenka ZELENKA lcechuro@kmo.zcu.cz .

Dokumenty ke stažení a odkazy

Tématické okruhy - KMO/SBZMO
Tématické okruhy - KMO/SZPE
Formuláře
Pokyny

Kontakt

  • Telefon: 377633301

Adresa: