Kalendárium - David Ricardo


Anglický ekonom, vedle Adama Smithe hlavní představitel klasické školy politické ekonomie. Hledal zákonitosti rozdělování. Hlavní myšlenka: ekonomický růst naráží na klesající výnosy v zemědělství. Požadoval zrušit obilné zákony.

Nejbližší významné datumy

Dne 12. prosince 1950 se narodil Eric Stark Maskin.
Dne 13. prosince 1997 v Lucemburku rozhodnuto o oficiálním pozvání 11 kandidátských zemí do EU.
Dne 16. prosince 1834 se narodil Marie Esprit Léon Walras.
Dne 20. prosince 1851 se narodil Johan Gustav Knut Wicksell.
Dne 26. prosince 1940 se narodil Edward Christian Prescott.
Dne 29. února 1834 zemřel Thomas Robert Malthus.
Dne 31. prosince 1992 došlo k rozpadu samostatného Československa (ČSFR).