Kalendárium - Murray Newton Rothbard


Rothbard velmi důrazně odsuzoval a kritizoval centrální plánování a kolektivismus, prosazoval individuální anarchismus a spontánní řád ve fungování trhu. Svoji obhajobu myšlenky svobody zakotvil v racionálním systému etiky.

Nejbližší významné datumy

Dne 20. prosince 1851 se narodil Johan Gustav Knut Wicksell.
Dne 26. prosince 1940 se narodil Edward Christian Prescott.
Dne 29. února 1834 zemřel Thomas Robert Malthus.
Dne 31. prosince 1992 došlo k rozpadu samostatného Československa (ČSFR).