Kalendárium

RVHP neboli Rada vzájemné hospodářské pomoci byla obchodní organizace sdružující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. V podstatě se jednalo o mocenský nástroj pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem, o sovětský protipól Marshallova plánu a později EHS. Zakládajícími členy RVHP byly 5. ledna 1949 Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Později přistoupily Albánie (1949), NDR (1950), Mongolsko (1962), Kuba (1972) a Vietnam (1978). Albánie pod čínským vlivem roku 1961 od účasti na činnosti RVHP upustila a v roce 1987 vystoupila úplně. Přidruženým státem RVHP byla od roku 1964 Jugoslávie. S RVHP částečně spolupracovaly nebo měly status pozorovatele i některé nesocialistické či rozvojové země (Finsko, Irák, Mexiko, Nikaragua, Etiopie, Laos, Jižní Jemen aj.). RVHP, mající na sklonku komunistické éry deset členských států, byla rozpuštěna 28. června 1991. Sídlo RVHP bylo vždy v Moskvě.

Nejbližší významné datumy

Dne 26. července 1842 se narodil Alfred Marshall.
Dne 29. července 1937 se narodil Daniel Little McFadden.
Dne 30. července 1857 se narodil Thorstein Bunde Veblen.
Dne 31. července 1944 se narodil Robert Carhart Merton.
Dne 3. srpna 1929 zemřel Thorstein Bunde Veblen.
Dne 5. srpna 1898 se narodil Piero Sraffa.
Dne 5. srpna 1983 zemřela Joan Violet Robinson.
Dne 7. srpna 1995 zemřel Don Patinkin.
Dne 9. srpna 2000 zemřel John Charles Harsanyi.
Dne 19. srpna 1923 zemřel Vilfredo Federico Damaso Pareto.
Dne 21. srpna 1917 se narodil Leonid Hurwicz.
Dne 23. srpna se narodil Alvin Harvey Hansen.
Dne 3. září 1983 zemřel Piero Sraffa.
Dne 4. září 1934 se narodil Sir Clive William John Granger.
Dne 11. září 1823 zemřel David Ricardo.
Dne 12. září 1970 zemřel Jacob Viner.