Kalendárium

Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna 1996. Za Českou republiku žádost předal premiér Václav Klaus 23. ledna 1996 v Římě. Poté 26. dubna 1996 převzal ministr zahraničí Josef Zieleniec dotazník Evropské komise pro zpracování posudku k žádosti. Dotazník byl vyplněn a odevzdán v prosinci 1996. O oficiálním pozvání jedenácti kandidátských států (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko,Malta, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) rozhodli představitelé členských států EU na zasedání 13. prosince 1997 v Lucemburku.3

Nejbližší významné datumy

Dne 26. července 1842 se narodil Alfred Marshall.
Dne 29. července 1937 se narodil Daniel Little McFadden.
Dne 30. července 1857 se narodil Thorstein Bunde Veblen.
Dne 31. července 1944 se narodil Robert Carhart Merton.
Dne 3. srpna 1929 zemřel Thorstein Bunde Veblen.
Dne 5. srpna 1898 se narodil Piero Sraffa.
Dne 5. srpna 1983 zemřela Joan Violet Robinson.
Dne 7. srpna 1995 zemřel Don Patinkin.
Dne 9. srpna 2000 zemřel John Charles Harsanyi.
Dne 19. srpna 1923 zemřel Vilfredo Federico Damaso Pareto.
Dne 21. srpna 1917 se narodil Leonid Hurwicz.
Dne 23. srpna se narodil Alvin Harvey Hansen.
Dne 3. září 1983 zemřel Piero Sraffa.
Dne 4. září 1934 se narodil Sir Clive William John Granger.
Dne 11. září 1823 zemřel David Ricardo.
Dne 12. září 1970 zemřel Jacob Viner.
Dne 15. září 1937 se narodil Robert Emerson Lucas, Jr.