Ing. Pavel VALTR, aut. arch.

externí spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
e-mail valtr.p@volny.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array

Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty