Fotografie

Ing. Lenka ŠIMONOVÁ

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorandka katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka projektové kanceláře
členka střediska projektových aktivit

e-mail lenkazah@kpm.zcu.cz
telefon  377633622
kancelář  HJ 212

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
  • Hinke, J.; Šimonová, L. Selected Aspects of Financial Planning. Plzeň : NAVA Plzeň, 2015. 91s. ISBN 978-80-7211-484-9.
Statě ve sborníku
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Scenarios as a Strong Support for Strategic Planning. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.665-669. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Management of Strategic Risks at the Process Level in Organization. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1364-1370. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Růst hodnoty firmy a kapitálová struktura. In FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. Praha : Oeconomica, 2013, s.696-701. ISBN 978-80-245-1959-3.
  • Jiřincová, M.; Zahradníčková, L. Partial Marketing Strategies and their Practical Utilization in the Czech Republic. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.78-83. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Process Performance - A Significant Tool of Competitiveness of Entreprises in Contemporary ERA. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.547-556. ISBN 978-80-7372-755-0.
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. The Basic Characteristics of Successful Business Strategy. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 2011, s.1383-1384. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
  • Zahradníčková, L.; Šebesta, T. Balanced Scorecard v neziskové organizaci. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.91-95. ISBN 978-80-7372-720-8.
Učební texty, skripta
  • Šulák, M.; Zahradníčková, L. Rozbor výkonnosti firem. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 133s. ISBN 978-80-261-0146-8.
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /afs/zcu.cz/project/www/www-dfek/inc/xml.inc.php on line 284