Fotografie

Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail mnosk@kpm.zcu.cz
telefon  377633612
kancelář  UK 416

Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2013-2016 Fakulta ekonomická ZČU v Plzni - doktorské studium, obor Podniková ekonomika a management
2010-2013 Fakulta ekonomická ZČU v Plzni - magisterské studium, obor Podniková ekonomika a management, zaměření Podniková ekonomika
2007-2010 Fakulta ekonomická ZČU v Plzni - bakalářské studium, obor Podniková ekonomika a management, zaměření Finance
2003-2007 SOŠ a SOU poštovní v Plzni, obor: Poštovní a peněžní služby

Odborná praxe

9/2016-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Speciální kurzy a další vzdělávání

13.1.2014-14.1.2014 Aplikace statistických metod ve společenských vědách, odborný kurz
1.9.2010-31.1.2011 Business Academy Copenhagen North, Dánsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus, ZS 2010