Fotografie

Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra podnikání
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail martv@kpm.zcu.cz
telefon  377633620
konzultační/úřední hodiny  KH po domluvě e-mailem.
Čt 11:55 - 12:15, Pouze sudé týdny.
kancelář  UK413

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty