Fotografie

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu

e-mail novym@kem.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Čt 14:45 - 15:45, UK 426, dne 15. 3. 2018 konzultace do 15,15 hodin.
kancelář  UK 426

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty