Fotografie

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu

e-mail novym@kem.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, UK 426
kancelář  UK 426

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty