Fotografie

PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail jermar@kpm.zcu.cz
telefon  377633611
konzultační/úřední hodiny  Ve zkouškovém období konzultace jen po předchozí domluvě.
kancelář  UK415

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty