Fotografie

doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail beck@kem.zcu.cz
telefon  377633101
konzultační/úřední hodiny  Po předchozí domluvě!
kancelář  HJ203

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Statě ve sborníku
  • Beck, J.; Lukáš, L.; Some comparative macroeconomic analysis of Visegrad countries using differential geometry approach. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.35-40. ISBN 978-80-7431-058-4.
  • Beck, J.; Lukáš, L. Analytic hierarchy process and weight generation for inconsistent interval comparison matrices by eigenvalue method. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.36-42. ISBN 978-80-7394-218-2.