Fotografie

doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail beck@kem.zcu.cz
telefon  377633101
konzultační/úřední hodiny  Po předchozí domluvě!
kancelář  HJ203

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1981 VŠE v Praze, jmenován docentem v oboru Matematické metody v ekonomii (na základě habilitačního řízení z r. 1980)
1968 VŠE v Praze, udělení vědecké hodnosti CSc. v oboru Aplikace matematiky v ekonomii
1961 Leningradská státní univerzita, obor Politická ekonomie, titul Ing.
1960 Leningradská státní univerzita, Matematické metody v ekonomii

Odborná praxe

1994-2000 ZČU, Fakulta ekonomická, děkan fakulty
1993-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, výuka mikroekonomie a makroekonomie
1971-1975 Ekonomický ústav ČSAV, makroekonomické modelování
1961-1967 Ekonomický ústav ČSAV, makroekonomické modelování
1961-1993 Vysoká škola ekonomická v Praze, pedagogická praxe, řízení výpočetního centra a informačního systému školy

Odborné stáže

11/1994 USA, Iowa State University, studijní pobyt
11/1979 Moskevský ekonomickostatistický institut, studijní pobyt
10/1974-12/1974 Univerzita v Uppsale, katedra statistiky, Vysoká škola ekonomická, Stockholm, studijní pobyt