Fotografie

Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.

vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail cervenyj@kfu.zcu.cz
telefon  377633206
kancelář  UK513

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
  • Dvořáková, L.; Červený, J.; Malá, A.; Kronych, J. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH. Plzeň : NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2017. 105s. ISBN 978-80-7211-517-4.
  • Dvořáková, L.; Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. II. díl.. Plzeň : NAVA, 2012. 102s. ISBN 978-80-7211-425-2.
  • Dvořáková, L.; Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. Plzeň : NAVA, 2011. 88s. ISBN 978-80-7211-397-2.
Příspěvky v odborných časopisech
  • Červený, J. Klasifikace a řízení nákladů v manažerském účetnictví. E + M, 2003. s.61-65. ISSN 1212-3609.
Statě ve sborníku
  • Červený, J. Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Červený, J. Efektivita výuky účetních předmětů na vysoké škole. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s.34-38. ISBN 80-7194-623-0.
Učební texty, skripta
  • Červený, J. Finanční účetnictví. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 84s. ISBN 978-80-261-0458-2.
  • Červený, J.; Skálová, P. Manažerské účetnictví. Plzeň : ZČU, 2006. 204s. ISBN 80-7082-998-2.