Fotografie

Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.

vyučující katedry financí a účetnictví

telefon  377633206 kancelář  UK513

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1999-2007 Ukončeno doktorandské studium na VŠCHT Praha, Fakultě chemicko-inženýrské, Ústav ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu a získán titul Ph.D.
1980 Ukončeno vysokoškolské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Fakultě chemicko-inženýrské v oboru ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu a získán titul Ing
1975 Ukončeno středoškolské studium na SEŠ v Plzni, maturita v oboru ekonomika obchodu

Odborná praxe

2006-2010 Tajemník Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2005-2006 Vedoucí oddělení účetnictví Katedry ekonomiky podniku a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
1997-dosud Odborný asistent na ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomiky podniku a účetnictví
1994-1996 Učitel účetnictví a ekonomických předmětů na Střední odborné škole obchodní v Plzni
1989-1994 Ředitel s. p. Lázeňské a rekreační služby města Plzně
1983-1989 Vedoucí informační soustavy ve Službách města Plzně
1980-1983 Ekonom v Západočeských papírnách Plzeň

Odborné stáže

1998 Odborná stáž na Johannes Kepler Universitat Linz, Rakousko v rámci projektu "Action 7p7"