Fotografie

Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ

vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail souckora@kfu.zcu.cz
telefon  377633216
konzultační/úřední hodiny  UK 513, po dohodě emailem
kancelář  UK 513

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Statě ve sborníku
  • Součková, R. Future business strategies of independent brewers in globalized world. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 2011, s.1483-1484. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
  • Součková, R. Odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu jako součást společenské odpovědnosti pivovarnických společností. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.69-76. ISBN 978-80-261-0055-3.
Učební texty, skripta
  • Hrdý, M.; Horová, M.; Karlovec, K.; Součková, R. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 100s. ISBN 978-80-7043-778-0.
  • Hinke, J.; Součková, R. Sbírka příkladů z účetnictví I. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 166s. ISBN 978-80-7043-533-5.
  • Hinke, J.; Součková, R. Účetnictví pro podnikatele II. ve schématech. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 193s. ISBN 978-80-7043-617-2.
  • Hrdý, M.; Karlovec, K.; Součková, R. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 99s. ISBN 80-7043-396-5.