Fotografie

Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ

vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail souckora@kfu.zcu.cz
telefon  377633216
konzultační/úřední hodiny  UK 513, po dohodě emailem
kancelář  UK 513

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2009-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, doktorský studijní program
2004-2007 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, magisterský studijní obor: Právo
2000-2005 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, bakalářský studijní obor: Veřejná správa
1997-2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, magisterský studijní obor: Podniková ekonomika a management
1992-1997 Obchodní akademie, Plzeň

Odborná praxe

3/2012-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, tajemník fakulty
9/2004-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, odborná asistentka, Katedra financí a účetnictví
2/2002-8/2004 Plzeňský Prazdroj, a. s., účetní specialista v oddělení finančního účetnictví
9/2001-1/2002 Plzeňský Prazdroj, a. s., spolupráce se společností PricewaterhouseCoopers na projektu TREFA (reorganizace finančního úseku)

Speciální kurzy a další vzdělávání

7/2005 Business English Course, University of Birmingham, Velká Británie

Ostatní profesionální aktivity

2007-dosud Další vzdělávání dospělých Plzeň, s. r. o., Lektor rekvalifikačních kurzů Účetnictví a Daňová evidence
2005-2007 Člen legislativní komise AS ZČU