Bakalářská státní zkouška - PM (KPM/SBZPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Státní závěrečná zkouška

Anotace

Ověřit komplexní znalosti ve zvoleném studijním zaměření daného studijního oboru a schopnost jejich aplikace v ekonomické praxi, prezentovat a obhájit bakalářskou práci.

Vyučující:

Prezenční studium