Management, marketing (KPM/BMM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KMO/AMTGA, KMO/MTG, KMO/MTGA, KMO/NMTGA, KMO/9MTGA, KPM/SMA, KPM/ZM, KPM/9ZM
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout základní přehled o významu managementu a marketingu v tělesné výchově a sportu.

Vyučující:

Prezenční studium