Základy ekonomiky a účetnictví (KPM/BZEU)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KFU/UCE, KFU/UC1, KFU/9UC1, KPM/PE1, KPM/SMA, KPM/UPE, KPM/9PE1
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s možnostmi podnikání a zakládání jednotlivých právních forem podnikání, s podstatou podniku a s jeho základními činnostmi, charakteristikou účetnictví a jeho využitím v praxi.

Vyučující:

Prezenční studium