Sociologie v ekonomické praxi (KPM/SOC)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Věra Dvořáková'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit studenty orientovat se v problematice sociologických aspektů pracovního procesu a organizace. Seznámit studenty s možnostmi využití vybraných metod a technik sociologického výzkumu v hospodářské
praxi. Vysvětlit studentům sociologické aspekty činnosti, postavení.role, sociálního statusu manažera. Poskytnout studentům poznatky o vlivu sociální změny a sociální struktury v rozvoji organizace. Předat studentům poznatky o sociologických koncepcích v managementu.


Vyučující:

Prezenční studium