Psychologie v ekonomické praxi (KPM/PSYCH)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Milan Jermář, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit studenty orientovat se v problematice psychologických aspektů a v základních poznatcích
o poznávacích procesech, poskytnout poznatky o zjišťování a hodnocení psychické způsobilosti s důrazem na úlohy osobnosti v organizaci, naučit studenty základní poznatky o možnosti pozitivního ovlivnění pracovní motivace, vybavit studenty poznatky o dynamice sociálních interakcí a komunikace v pracovních skupinách a organizacích.


Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)