Personální management (KPM/PSM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Milan Jermář, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům prohloubený přehled o obsahu personálního managementu a o souvislostech jeho uplatnění v praxi firem a institucí. Předat studentům znalosti a seznámit je s metodami a postupy potřebnými v oblasti řízení lidských zdrojů. Procvičit základní dovednosti v této oblasti. Vést studenty k pochopení vazeb mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace.

Vyučující:

Prezenční studium