Sociální politika (KPM/SPOL)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Milan Jermář, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout potřebné informace a znalosti v oblasti trhu práce, politiky zaměstnanosti. Předat studentům potřebné znalosti v oblasti tzv. individuálního pracovního práva. Naučit studenty pravidla pro fungování trhu práce v kontextu státní politiky zaměstnanosti. Vysvětlit právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Vyučující:

Prezenční studium