Tvořivost v prac. a podnikat. činnostech (KPM/TPČ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Věra Dvořáková'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

- naučit studenty orientovat se v problematice tvořivosti v pracovních a podnikatelských činnostech
- seznámit studenty se sociálními, psychologickými a biologickými faktory ovlivňujícími tvořivost
- vysvětlit studentům některé vybrané teorie tvořivosti a možnosti jejich aplikace v hospodářské
praxi ( ve vědě, umělecké a technické činnosti).
- vybavit studenty poznatky o uplatňování poznatků o základních principech kreativity v praxi.Vyučující:

Prezenční studium