Základy managementu (KPM/ZM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit se základními pojmy, přístupy a zásadami managementu v organizaci. Objasnit principy výkonu základních manažerských funkcí (rozhodování, plánování, kontrola, organizování, vedení apod.). Charakterizovat práci manažerů na různých úrovních řízení a vést k pochopení významu manažerské práce v různých organizacích. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajobě svých výstupů.

Vyučující:

Prezenční studium