Manažerská komunikace (KPM/MRK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Milan Jermář, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit studentům význam, funkce a hlavní oblasti uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Rozvinout jejich dovednosti komunikace v interpersonálním, skupinovém i organizačním kontextu. Vést studenty k pochopení vztahů mezi efektivní komunikací, osobním rozvojem a rozvojem organizací.

Vyučující:

Prezenční studium