Základy podnikání (KPM/ZAP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout potřebné znalosti pro zásadní postupy v oblasti podnikání. Naučit studenty orientovat se v prostředí podnikatele. Vysvětlit základní pojmy a metody podnikatelské praxe.

Vyučující:

Prezenční studium