Inovační a znalostní management (KPM/KIM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout přehledné teoretické znalosti o metodách, přístupech a nástrojích využívaných při managementu inovací a znalostí. Uvést praktické příklady jejich použití a případové studie. Procvičit využití vybraných SW nástrojů.

Vyučující:

Prezenční studium