Personalistika (KPM/PEP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předat informace pro zvládnutí problematiky vzniku pracovního poměru, vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel, úpravy pracovní doby, spolupráce personálního útvaru s odborovými orgány, překážek v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, odpovědnosti za škodu a ukončení pracovního poměru.

Vyučující:

Prezenční studium