Specifika MSP (KPM/SMSP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se specifiky strategického a taktického řízení malých a středních podniků s důrazem na posilování vztahu se zákazníkem při respektování zásad společenské odpovědnosti podnikání. Pozornost je rovněž věnována dalším aktuálním tématům, kterými jsou problematika finančního řízení MSP a předpoklady úspěchu (či příčiny neúspěchu) podnikání.

Během seminářů studenti získají následující kompetence:
a. přenášet základní teoretické poznatky do praxe prostřednictvím případových studií
b. diskutovat o výsledcích řešení konkrétních úkolů v pracovních skupinách.Vyučující:

Prezenční studium