Obchodní vztahy a operace (KMO/OVO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Orientovat studenta ve spektru vztahů firmy s ostatními obchodními partnery včetně dokumentace a legislativní úpravy, vysvětlit základní faktory ovlivňující charakter cílového trhu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)