Studium a práce se zdroji (KMO/SPZE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s e-learningem a vytvořit základní zkušenosti ze vzdělávacího procesu s podporou ICT pro další vzdělávání se. Realizovat výcvik ve vyhledávání a využívání ekonomických informačních pramenů, katalogů a vybraných ekonomických databází. Seznámit s normami citování zdrojů a procvičit je v krátkých úkolech. Vytvořit praktické zkušenosti v oblasti práce se zdroji pro další odbornou činnost studentů včetně přípravy seminárních prací a bakalářské práce. Objasnit důležitost celoživotního učení ve společnosti znalostí.


Vyučující:

    Prezenční studium

    Kombinované studium (včetně CŽV)

    • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)