Podniková ekonomika 2 (KPM/PE2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předmět navazuje na získané základy v rámci předmětu Podniková ekonomika 1. Rozšiřuje oblast znalostí a dovedností z oblasti ekonomiky a řízení firem, a to i s přihlédnutím na podmínky globalizujícího se prostředí. Prohlubuje znalosti v produkční oblasti, objasňuje problematiku finančního, investičního, strategického řízení podniku. Studenti se naučí aplikovat ekonomickou teorii prostřednictvím vhodných metod s praktickými příklady podnikatelských a řídících rozhodnutí. U studentů se vytvoří dovednosti a znalosti nutné k práci manažerů a ekonomů.

Vyučující:

Prezenční studium