Marketingové aplikace (KMO/MTGB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prohloubit znalosti problematiky marketingu o jeho aplikace na vybrané obory a specifické oblasti. Seznámit s praktickou aplikací marketingových přístupů, metod a nástrojů v jednotlivých odvětvích. Identifikovat možnosti specifického využití nástrojů marketingového mixu.Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)