Analýza dat (KEM/AD)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vytvořit u studentů hlubší teoretický základ ze statistiky a naučit je teorii adekvátně používat v nejrůznějších, mnohdy složitých a neobvyklých situacích s využitím moderních informačních technologií. Procvičit zpracovávání reálných dat s konkrétním cílem.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)