Projektový management pro DSP (KPM/DPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 12+ 12+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prohloubit dosavadní a poskytnout nové znalosti z řízení projektů. Seznámit s multiprojektováním, metodou Critical Chain a její softwarovou podporou. Prohloubit vědomosti z řízení realizace projektů pomocí analýzy přidané hodnoty (Earned Value Analysis). Seznámit s modelem hodnotícím vyspělost organizace v řízení projektů (Project Management Maturity Model). Osvojit si principy tvorby a hodnocení portfolia projektu. Seznámit studenty se zajištěním a hodnocením kvality a výkonnosti projektů pomocí Project Scorecard Method a s moderním komunikačním prostředkem na projektu - projektovým portálem.

Vyučující:

Prezenční studium