Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry (KPM/MNV)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout komplexní pohled na manažerské problémy veřejné správy a neziskových organizací. Vytvořit metodickou podporu při efektivní alokaci zdrojů ve veřejné správě a u neziskových organizací. Naučit se řídit chod dílčích útvarů veřejné správy a neziskových organizací. Vysvětlit podstatu a přístupy sociálního podnikání.

Vyučující:

Prezenční studium