Econometrics (KEM/AEKN)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s používáním statistických a ekonometrických metod v oblasti finančního inženýrství.

Vyučující:

Prezenční studium