Diplomový seminář (KPM/DS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 13
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Metodické vedení studenta při zpracování diplomové práce.

Vyučující:

Prezenční studium