Mikroekonomie 2 (KEM/MIKR2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předat studentům základní znalosti o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních subjektů - spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Objasnit reálné ekonomické jevy a procesy na úrovni dílčích trhů.

Vyučující:

Prezenční studium