Marketingové aplikace v angličtině (KMO/AMTGB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Ing. Michal Mičík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prohloubit znalosti problematiky marketingu o jeho aplikace na vybrané obory a specifické oblasti. Seznámit se specifickými odlišnostmi v používání marketingových přístupů, metod a nástrojů v jednotlivých odvětvích. Identifikovat možnosti specifického využití nástrojů marketingového mixu.

Vyučující:

Prezenční studium