Strategický marketing firmy (KMO/DSMF)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 12+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit s podstatou a metodami strategického marketingu s praktickým zaměřením zejména na obchodní firmy. Vysvětlit problematiku tvorby marketingového plánu firmy, seznámit s metodami kontroly plnění tohoto plánu. Naučit studenty orientovat se v problematice tvorby marketingové strategie v mezních podnikatelských situacích a osvojit si metody výzkumu trhu.

Vyučující:

Prezenční studium