Strategický management (KPM/ASMA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Petr Čížek, Ph.D., M.A.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům informace o metodách strategického řízení v organizacích. Vybavit studenty znalostmi a dovednostmi umožňujícími formulovat strategický plán pro střednědobý horizont. Naučit studenty vnímat rizika, osvojit si dovednosti rizika identifikovat, hodnotit a zvládat základní metodiky při jejich ošetření. Vysvětlit a prakticky ověřit postup při implementaci a hodnocení strategického plánu.

Vyučující:

Prezenční studium