Hospodářská politika (KEM/HP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit charakteristiku teoretických a praktických možností státní ingerence do fungování tržního mechanismu. Zdůraznit a objasnit analýzu fungování hospodářské politiky v realitě malé otevřené země.

Vyučující:

Prezenční studium