Základy managementu ve stavebnictví (KPM/ZMS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Martin Januška, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit s přehledným, úplným a obecně srozumitelným výkladem principů managementu; předat studentům základní poznatky z oblasti managementu stavebních podniků; seznámit se zvláštnostmi managementu stavební výroby; ozřejmit postavení stavebního podniku v tržní ekonomice.


Vyučující:

Prezenční studium